HOẠT ĐỘNG KHỐI CHÍNH QUYỀN HOẠT ĐỘNG KHỐI CHÍNH QUYỀN

Công văn số 387/UBND-VP ngày 02/03/2022 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai công tác khai báo các ca f0 trên địa bàn huyện Thanh Trì
Ngày đăng 04/03/2022 | 09:27  | Lượt xem: 471