HOẠT ĐỘNG KHỐI CHÍNH QUYỀN HOẠT ĐỘNG KHỐI CHÍNH QUYỀN

Thực hiện công điện số 13 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/07/2021 | 14:45  | Lượt xem: 355

Thực hiện công điện số 13 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội vê việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình diễn biến mới của dịch, bắt đầu từ 21h 00  ngày 7/7 UBND thị trấn văn điển tổ chức ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm các cơ sở dịch vụ ăn, uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.