HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thanh Trì: Hội đồng nhân dân 16 xã, thị trấn hoàn thành kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 11:30  | Lượt xem: 1474

Trong các ngày 10,11,12 và 16/6/2020, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì tổ chức xong kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, Kỳ họp lần này các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng quyết toán thu chi năm 2019; Hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đối với HĐND, UBND; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các báo cáo của UBND, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND...

HĐND xã Tứ Hiệp kỳ họp thứ 10

 

HĐND xã Hữu Hòa kỳ họp thứ 10

HĐND xã Tam Hiệp kỳ họp thứ 11

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, HĐND các xã, thị trấn nhận định, với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường giữ vững ổn định.

HĐND xã Đông Mỹ kỳ họp thứ 13

HĐND xã Duyên Hà kỳ họp thứ 10

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Yên Mỹ

     HĐND các xã, thị trấn cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đề nghị cần có kế hoạch và lộ trình khắc phục trong thời gian tới, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020.

HĐND xã Vĩnh Quỳnh kỳ họp thứ 12

  Đặc biệt, tại Kỳ họp này, một số xã, thị trấn đã tổ chức kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND xã. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, đúng luật. 

    HĐND Thị trấn Văn Điển miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Ngọc Thường, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND đối với ông Lưu Đức Tiến; đồng thời bầu bổ sung  2 chức danh trên. Với số phiếu tập trung cao đạt 100%  đồng chí Trần Văn Dũng -  Bí thư Đảng ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND, đồng chí Lê Ngọc Thường trúng cử chức  danh Chủ tịch UBND thị trấn với 97% số phiếu bầu.

   HĐND xã Vĩnh Quỳnh khóa XX đã xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa XX đối với ông Nguyễn Đình Thuật, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung các chức danh: bầu ông Nguyễn Đình Hiếu - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, bầu ông Nguyễn Đình Thuật  - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. 

Các đại biểu HĐND xã Duyên Hà bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND

    HĐND xã Duyên Hà miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDND xã đối với ông Võ Hồng Hải,  miễn nhiệm chức danh  Phó Chủ tịch HĐND đối với bà Nguyễn Thị Điệp, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đối với bà Phạm Thị Thúy, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đăng Huấn, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Hồng Đức, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Mão. Đồng thời tiến hành bầu bà Phạm Thị Thúy - Bí thư Đảng ủy xã kiêm giữ chức Chủ tịch HĐND xã, ông Võ Hồng Hải giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Xuân Quân giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Điệp - Chủ tịch Hội LHPN xã kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, ông Nguyễn Văn Mão giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, ông Trần Trung Phong - Trưởng Công an xã là Ủy viên UBND xã.

     HĐND xã Liên Ninh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Ảnh do nghỉ chế độ; ông Tạ Duy Đông được bầu làm chủ tịch UBND xã với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,5%.

   HĐND xã Tân Triều miễn nhiệm chức danh  Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Triệu Đình Tâm ; bầu ông Đỗ Vân Long giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã  với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% ; đồng thời bầu bổ sung chức danh Uỷ viên uỷ ban nhân dân xã đối với đồng chí Vũ Anh Dũng- Trưởng công an xã.

HĐND xã Đại Áng kỳ họp thứ 12

   HĐND xã Đại Áng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Đăng Thuận – Nguyên Trưởng Công an xã, bầu bổ sung Chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng công an xã.

HĐND xã Ngũ Hiệp kỳ họp thứ 10

    Tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã Ngũ Hiệp, đã miễn nhiệm  chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Hoàng Vân; kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Lưu Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy với tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,42% và bầu bổ sung chức danh ủy viên  UBND xã đối với ông Lê Hải Văn – Trưởng Công an xã.

HĐND xã Hữu Hòa kiện toàn chức danh Ủy viên UBND

HĐND xã Tả Thanh Oai kỳ họp thứ 12

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Kỳ họp

   Kết thúc kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng  - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2021...

(Tin Tổng hợp)Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT