TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đảm bảo ANTT trong tình hình mới
Ngày đăng 26/06/2020 | 18:00  | Lượt xem: 121

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Ngày 26/6, Đoàn thanh niên công an huyện Thanh Trì, Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín, Đoàn thanh niên Phòng PA02, Chi đoàn Phòng PC01 – Công an Thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên xã Tân Triều tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2022; 9 chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Tân Triều ký cam kết tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) trong đoàn viên, thanh niên.

 

 

5 đơn vị ký cam kết thực hiện Chương trình   

Các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Tân Triều ký cam kết tham gia phong trào "3 không"

Theo đó, trong giai đoạn 2020-2022, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn không có thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật. Phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động tập hợp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Triển khai 3 phong trào hành động cách mạnh gồm: “Thanh niên tình nguyên”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… Thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ATGT như: Câu lạc bộ pháp lý; Khu phố không có tụ điểm hút chích ma túy; Khu phố không có tội phạm ẩn náu; Nhà trọ sinh viên tự quản về ANTT; Cổng an ninh tự quản; Hòm thư tố giác tội phạm… Phấn đấu tổ chức triển khai ít nhất 1 công trình thanh niên cung giữa Đoàn thanh niên các đơn vị trong Tổ kết nghĩa và Đoàn thanh niên xã Tân Triều.

Qua Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn ANTT, An toàn xã hội./.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT